Provstikontoret har åbent

tirsdag til torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag til kl. 13.00

 

    besked til os udenfor åbningstiden på adressen:

holmens-oesterbro.pr@km.dk

 

Kontoret holder lukket hele påskeugen:

fra den 15. til og med den 22. april.

I tilfælde af helt uopsættelige sager kan provst Ejgil Bank Olesen kontaktes i perioden på telf. 20167532

 

 

 

 

----------------------------------------------

 

Næste møde i Provstiudvalget er den 30. april 2019

 sager som ønskes behandlet på mødet skal være provstikontoret i hænde senest den 23. april

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Budgetsamråd og offentligt PU møde 2019

afholdes den 27. august  kl. 17.00

med dagsorden iht. cirkulæret om kirkekassernes budget

 

-----------------------------------------

                   

Referater fra provstiudvalgsmøder og budgetsamråd

kan findes under fanen: kontakt provstiet - provstiudvalget

eller ved dette link:http://www.holmensprovsti.dk/page/62/referater-fra-m%C3%B8der