Kontorets åbningstid:

tirsdag - torsdag 09-1500, fredag 09-1300

Bemærk:

Provstikontoret har fået nye telefonnumre:

Provstisekretær Feodora af Rosenborg: 29 29 41 68  Provstisekretær Janne Schrøder          : 29 29 42 63

 

 I tilfælde af uopsættelige sager  henvises til

provst Ejgil Bank Olesen på telf. 20 16 75 32

 

Drejer henvendelsen sig om forholdsregler i forbindelse med coronavirus - kontakt da venligst egen sognekirke

 

    Der kan skrives besked til os på adressen: 

holmens-oesterbro.pr@km.dk

                                                                           

Næste møde i Provstiudvalget er fastsat

til den 24. november

Sager som ønsket behandlet på møde bør være provstikontoret i hænde min. 8 hverdage før mødet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------        

-----------------------------------------