Provstiets kontor findes i

Nyhavn 22, 1.sal
1051 København K
33 11 37 40

holmens-oesterbro.pr@km.dk