Orlovsprovsten

Orlovsprovst og kirkebogsførende sognepræst ved Holmens Kirke

Ejgil Bank Olesen: ebol@km.dk